kompanija 2001. "Hidro-Baza" D.O.O. je osnovana u Beogradu kao hidro-građevinsko, saobraćajno i trgovinsko preduzeće. U početku osnovna delatnost preduzeća je bila trgovina.

2004. Kupljena plovna dizalica - početak sopstvene proizvodnje/eksploatacije šljunka.

2006. Pušteno u rad istovarno postrojenje - ceo proces proizvodnje, transporta i prodaje šljunka se zaokružuje u delokrugu kompanije.

2008. Kupljena deponija - kompanija počinje sa maloprodajom peska, šljunka i svih kamenih agregata.

2010. Pušten u rad plovni bager - proces proizvodnje šljunka ubrzan i kapaciteti znatno povećani.

Trenutno je "Hidro-Baza" D.O.O. jedan od lidera na tržištu prodaje šljunka i usluga rečnog transporta.


© 2009 "Hidrobaza" d.o.o.